Haitalliset tuet kestävän kehityksen esteinä

Kestävää kehitystä haittaavat tuet on aihepiirinä paitsi uskomattoman laaja, myös yhtä moniselitteinen. Mikä on tuki? Entä ympäristölle haitallinen tuki? Miten Suomen ja Euroopan unionin tukipolitiikka vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjuntaan, kestävän talouden kehittämiseen tai Nicaraguan pienviljelijöihin?  Suomen luonnonsuojeluliiton selvitys auttaa ymmärtämään, mistä on kyse.

Lataa Haitalliset tuet kestävän kehityksen esteinä -raportti: PDF

Lataa toimenpidesuositukset, 4 sivua: PDF-tiivistelmä

Kuva: Varpu Laakkonen

Kuva: Varpu Laakkonen

Haitallisista tuista luopuminen on ajankohtaisempaa kuin koskaan. Suomen luonnonsuojeluliitto tarjoaa toimenpidesuosituksia siihen, mistä tukiuudistus tulisi Suomessa aloittaa. Tahdomme myös kannustaa Suomea vaikuttamaan aktiivisesti EU-politiikkaan ja kansainvälisten rahoituslaitosten päätöksiin, jotta politiikanteosta tulisi johdonmukaisempaa, kestävämpää ja oikeudenmukaisempaa.

Miksi uudistusta tarvitaan?

  • Planeettamme rajat ovat tulossa vastaan. Luonnonvarojen ylikulutus on lopetettava ja ilmastonmuutoksen kiihtyminen sekä luonnon monimuotoisuuden häviäminen pysäytettävä.
  • Haitallisten tukien aiheuttamat ympäristö- ja terveyshaitat tulevat yhteiskunnalle arvaamattoman kalliiksi. Kaikkia ulkoisvaikutuksia on mahdoton arvioida.
  • Tämänhetkinen tukipolitiikka edistää globaalia eriarvoisuutta ja epäoikeudenmukaisuutta.
  • Talouskriisin vuoksi suuria säästöjä tarvitaan. Resurssit on käytettävä kestävän talouden ja vähähiilisen yhteiskunnan kehittämiseen.
  • Kilpailukykyä ja taloudellista aktiivisuutta voidaan lisätä investoimalla vihreään teknologiaan ja ekoinnovaatioihin.
  • Haitallisten ja tehottomien tukien lopettaminen voi vähentää byrokratiaa ja tehostaa hallintoa.
  • Poliittista johdonmukaisuutta, hyviä hallintotapoja sekä tuki- ja kauppapolitiikan avoimuutta on lisättävä, mikä kasvattaa sekä kehitysyhteistyön tuloksellisuutta että kehitysmaiden mahdollisuuksia omaehtoiseen kestävään kehitykseen.
  • Suomi ja Euroopan unioni ovat sitoutuneet haitallisten tukien lopettamiseen.

LUE Luonnonsuojelija-lehdestä 1/2014 juttu Hiiliviidakon lait

Mainokset